Plastic slinger

Door ENTR, projectgroep FONTYS ACI

Winnaars 1000 euro tijdens Pitchnight #1

Wie zijn wij? ENTR is een studentonderneming die zich bezighoudt met marketing en
communicatie gerelateerde werkzaamheden. Het team bestaat uit 23 enthousiaste
en leergierige studenten die ervaring op willen doen in het werkveld.

Op dinsdag 22 oktober 2019 heeft studentonderneming ENTR een slinger van plastic
gemaakt op het Pieter Vreedeplein, om mensen bewust te maken omtrent
(overmatig) plasticgebruik binnen de gemeente Tilburg. De slinger was maar liefst
508 meter lang. Uiteraard heeft ENTR dit niet alleen gedaan. Diverse voorbijgangers,
winkeliers en andere partijen hebben hun steentje bijgedragen aan het knopen van
de slinger. Het resultaat hiervan was dat ENTR zowel in het centrum van Tilburg als
online ontzettend veel mensen heeft weten te bereiken, via onder andere
nieuwsomroepen en Steven Brunswijk (bekend persoon).

Op basis hiervan is ENTR een vervolgidee uit gaan werken voor een nieuwe
campagne:

Plan
ENTR organiseert samen met diverse sponsoren en ambassadeurs een evenement
binnen de gemeente Tilburg. Eén van de ambassadeurs die wij in gedachten hebben
is Steven Brunswijk, daar hij bij de vorige campagne ook heel enthousiast was en
onze sociale mediakanalen promootte. Het evenement is een verlengstuk van de
‘Grote Plastic Slinger Challenge.’ Gedurende het evenement zal ENTR samen met
betrokkenen een poging doen het wereldrecord ‘langste plastic slinger’ te verbreken.
Het evenement zal plaatsvinden in januari 2020, op een locatie waar genoeg ruimte is om een slinger van maar liefst 16km te realiseren: het Spoorpark. ENTR kiest ervoor het evenement plaats te laten vinden in januari omdat een ‘nieuw jaar staat voor een nieuwe start.’ De precieze datum wordt nog vastgesteld.

Tijdens het evenement zullen verschillende nieuwsomroepen, horecagelegenheden,
artiesten en ambassadeurs aanwezig zijn. 

Campagne
Om het evenement ‘De Grote Plastic Slinger Challenge’ onder de aandacht te
brengen bij de doelgroep, zal er een campagne worden uitgewerkt. Tevens zullen er
diverse platformen ingeschakeld worden.
1. PR-stunt
ENTR zal voorafgaand aan het evenement een PR-stunt organiseren in Tilburg. Het
team van ENTR zal het centrum van Tilburg ingaan met linnen tassen. De
medewerkers zullen voorbijgangers aanspreken op het plastic gebruik. In ruil
daarvoor geeft het team de voorbijgangers een linnen tas. Op deze tas zullen de
hashtag van de campagne, de datum van het evenement en de sponseren vermeld
staan. Mochten de voorbijgangers zelf een plastic tas bij zich dragen, zal het team
hen vragen deze in te leveren. De ingeleverde tasjes zullen het begin zijn van het
wereldrecord. Eén van de sponsoren waar ENTR mee in gesprek is, betreft Dopper.
Als er met Dopper een samenwerking kan worden gerealiseerd, zit ENTR eraan te
denken om de linnen tassen te vullen met duurzame Dopper-flessen.
2. Sociale media
Gedurende en na de vorige campagne heeft ENTR via haar eigen sociale
mediakanalen een groot bereik weten te realiseren. Ook bij de volgende campagne
wil ENTR-gebruik maken van haar eigen kanalen. ENTR zal de volgers op de hoogte
houden van alle activiteiten rondom het evenement.
3. Offline campagnes
Naast onlinekanalen willen wij gebruik maken van verschillende offline kanalen.
Posters en flyers mogen niet ontbreken binnen de campagne. Op de
communicatiemiddelen zullen het logo, de datum, locatie en andere belangrijke
punten worden vermeld. De posters zullen door Tilburg worden verspreid en de flyers
zullen bij verschillende winkels en horecagelegenheden worden neergelegd.

Doelstelling
Tilburg heeft als imago ‘een verouderde Industriestad’. ENTR ziet dat hier de
afgelopen jaren al veel progressie mee is geboekt, onder andere door de herindeling
van de spoorzone en de komst van het spoorpark. Ons doel is de gemeente Tilburg
(inter)nationaal weg te zetten als een moderne stad waar cultuur en duurzaamheid
centraal staan.

Vervolg
Met het verzamelde plastic willen we een creatief product opleveren wat
toegevoegde waarde biedt voor de gemeente Tilburg en daarmee de stad nóg
duurzamer maken. Aan een definitieve versie van dit product wordt nog gewerkt –
een ruwe schets is op dit moment een interactief standbeeld/afvalcontainer van
gerecycled plastic wat plastic opvangt.

Meer info?
Luke Merkx: info@merkxmedia.nl

Meer weten over Plastic slinger?