Over Stadsmakers 013

Stadsmakers013 is een aanjaag- en coachingsproject van Jongerenwerk R-Newt dat uitgaat van de kracht van jongeren. Immers, zij maken de stad en de wereld van de toekomst. Het project faciliteert een reeks van positieve maatschappelijke projecten en initiatieven vanuit jongeren waar de stad & wereld om ons heen socialer, levendiger, duurzamer en inclusiever van wordt. Zo dragen we samen bij aan de samenleving van de toekomst.

Dromen – Experimenteren – Doen!

Het eindigt daarbij niet met mooie ideeën… We gaan samen met de jongeren over tot actie om hun hun ideeën in de praktijk te brengen en om deze uit te voeren. Daar gaat naar onze overtuiging een sterk statement van uit: DROMEN – EXPERIMENTEREN – DOEN! Zo bundelen we de krachten en realiseren we echte impact, vanuit de betrokkenheid en kwaliteiten van jongeren.

Zero

We werken met themateams, met elk een hoofddoel afgeleid van de Global Goals van de Verenigde Naties: Zero Hunger, Zero Waste en Zero Poverty en daarnaast hebben we nog een vrije lijn met verschillende projecten met begeleiding op maat. Binnen elk themateam verzorgen jongeren hun eigen project(onderdeel). We willen daarbij Tilburgse maatschappelijke organisaties die actief zijn rondom de gekozen thema’s ondersteunen en betrekken.

Praktische aanpak

We organiseren meerdere ontmoetingen en bijeenkomsten rondom de drie gekozen thema’s Zero Hunger, Zero Waste en Zero Poverty. Via ons brede partnernetwerk nodigen we jongeren uit om te komen en samen in het oog springende projecten te bedenken die een bijdrage leveren aan het teamdoel. In de avonden die daarop volgen kiezen de jongeren gezamenlijk de deelprojecten die samen een geheel vormen en elkaar versterken. Daarop volgen meerdere dynamische ‘stoompansessies’ waarbij jongeren aan de slag gaan om de deelprojecten en daarmee het project als geheel te realiseren. Het team van Stadsmakers013 begeleidt, inspireert en ondersteunt daarbij waar nodig.

Samen maken we de stad en de wereld…doe je mee?