Gender in de Blender

Door Studio Waaghals, projectgroep FONTYS ACI

Winnaars 500 euro tijdens Pitchnight #1

Gender in de Blender is ontstaan uit initiatief van het bedrijf Studio Waaghals. Het doel van dit project is bewustzijn en acceptatie creëren rondom gendergelijkheid. Alle aspecten rond gendergelijkheid zullen aan bod komen – de verschillen tussen man en vrouw, de LGBTQIAP+ community, stereotyperingen en bijvoorbeeld ook intimidatie.

Studio Waaghals zet zich in door in te spelen op het empatisch vermogen van jongeren, om ze zowel direct als indirect te laten nadenken over problemen op het gebied van gendergelijkheid en ze vervolgens handvatten te geven om deze problemen op te lossen. Studio Waaghals schetst een beeld van de problemen in de wereld van nu en betrekt Tilburg hierbij door met een trans-mediale communicatie – zowel online als offline – naar buiten te treden.

Verhalen van échte personen en muurschilderingen vormen de fundering van dit project. De muurschilderingen worden gebaseerd op de verhalen van mensen die te maken hebben gehad met aspecten rondom het onderwerp gendergelijkheid en/of stereotypering. Iedere muurschildering wordt ondersteund door een audiotour, waar het verhaal in naar voren gebracht wordt.

Het basiselement van dit project is samenwerking. De kunstenaar, het verhaal, de locatie, de betrokken partijen en Studio Waaghals werken nauw samen om tot het meest precieze en aansprekende resultaat te komen. Met als doel een wereld te creëren waar iedereen zijn eigen keuzes kan maken, ongeacht stereotypering. Zodat ieder vrij is om te doen wat ie wil. Dat, is Gender in de Blender.

Meer informatie?

info@studiowaaghals.com

www.studiowaaghals.com/genderindeblender/

De teamleden:

  • Eline Martens: projectleider
  • Rozan Swartjes: projectleider
  • Romee de Bue: creative designer
  • Julia van den Eerenbeemt: creative designer
  • Doris Brandon: creative socials
  • Julian Slager: creative socials
  • Vieve van Lieshout: online marketeer
  • Anne-Linde Munsterman: storytelling specialist
Meer weten over Gender in de Blender?